OPDRACHTGEVER

MDM Vught, het nieuwe centrum voor cultuureducatie op het gebied van muziek, dans en musical.

PROJECT

Huisstijl

Ontwerp van de nieuwe huisstijl en doorontwikkeling naar verschillende middelen: publicatiebord, vlag, roll-up banier, posters, folders, briefpapier, website, social media afbeeldingen, Mailchimpnieuwsbrieven, webbanners.