Disclaimer

 

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Studio Nieuwhof is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de onderneming op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Studio Nieuwhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Studio Nieuwhof bevinden zich links naar externe websites. Studio Nieuwhof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Studio Nieuwhof

Linken naar pagina’s van Studio Nieuwhof is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de onderneming niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Studio Nieuwhof toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.studionieuwhof.nl met als officiële beschrijving Studio Nieuwhof. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Studio Nieuwhof is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Studio Nieuwhof en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de onderneming. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Nieuwhof en met duidelijke bronvermelding.