OPDRACHTGEVER

Breaking down Barriers.

PROJECT

Het Liliane Fonds en het Afrika-Studiecentrum hebben samen met partners in Sierra Leone, Zambia en Kameroen het leertraject Breaking down Barriers ontwikkeld op het vlak van Lobby & Advocacy. Beoogde resultaten zijn betere toegang tot revalidatie en onderwijs voor kinderen met een beperking. Maar ook de gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt en stemrecht voor jongeren met een handicap. De kennis en expertise wordt gedeeld met (Strategische) Partnerorganisaties en collega-organisaties, die op hun beurt de inzichten kunnen verrijken.

Voor de project sheets maakte ik twee series illustraties: de capaciteiten die nodig zijn voor een effectieve belangenbehartiging en de rollen van partnerorganisaties die het mogelijk maken toegevoegde waarde te maximaliseren.